6 augusti 2009

Dekonstruera fysiskt kön

I en utmärkt artikel i nättidningen straight.com beskriver Gail Johnson, som har det intersexuella syndromet CAIS, hur det var att som 25-åring få reda på att hon hade XY-kromosomuppsättning och testiklar inne i kroppen, istället för XX-kromosomuppsättning, livmoder och äggstockar.

Den stora chocken var att få besked från läkarna att hon hade s.k. manlig, dvs. XY, kromosomuppsättning.

Det är olyckligt att så många människor i gemen tror att könsdifferentieringen hos ett foster - det att fostret utvecklas till pojk eller flicka - beror uteslutande på att vi har olika kromosomer och därmed olika gener. Som om en pojk får sin penis genom gener som finns på XY-kromosomerna, eller en flicka får sin livmoder genom gener som finns på XX-kromosomerna. Få människor tycks veta att så är inte fallet. Ett barn kan mycket väl födas med penis med XX-kromsomuppsättning (exempelvis vid syndromet CAH), eller en livmoder med XY-kromosomuppsättning (exempelvis vid Swyer Syndrom).

Jag tror att med bättre kännedom, och därmed undervisning redan på grundskolan, om hur ett foster utvecklas till pojk respektive flicka, så skulle en del av denna stigmatisering och trauma som många av oss intersexuella genomgått kunnat mildras. Men det skulle också innebära att vi lär oss att våra manliga och kvinnliga kroppar är betydligt mer lika varandra än den gängse bild vi har idag.

Hur skulle en sådan ny bild på manliga och kvinnliga kroppar tas emot, och vilka reaktioner skulle den väcka? Skulle lärare på grundskolan och gymnasiet känna sig bekväma med att införliva intersexuella syndrom på biologi- och samhällslektionerna? Skulle det ifrågasätta män och kvinnor på andra plan än blott fysiska könskaraktäristika?

Hur det än förhåller sig med den saken tror jag att det är dithän vi måste gå. Elever har rätt att få lära sig att även fysiska könskaraktäristika kan vara ett kontinuum, och att våra manliga och kvinnliga kroppar är i många hänseenden mer lika än vad de flesta av oss vet och förstår.

Inga kommentarer: