14 mars 2008

Ogenomtänkt lagförslag

Det nya lagförslaget "Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag", SOU 2007:16, har ett antal allvarliga brister när det gäller både transsexuella och intersexuella. Låt mig peka på några av de allvarligare som berör personer födda med DSD (intersexuella):

  • Lagförslaget tar upp syndromet CAIS som ett exempel på en intersexuell som kan komma ifråga för en ändrad könstillhörighet i vuxen ålder, emedan det i själva verket är precis tvärtom: En kvinna med CAIS kan aldrig komma ifråga för ändrad könstillhörighet till man, det ligger i syndromets medicinska natur (vid CAIS reagerar inte kroppens celler överhuvudtaget på manligt könshormon, testosteron). Se sidan 233 i lagförslaget: "Emellertid finns vissa intersexuella tillstånd, exempelvis CAIS (komplett/fullständigt androgenokänslighetssyndrom, AIS), där förhållandena ibland inte uppenbaras förrän individen når tonåren. Det kan finnas behov för en sådan individ att få ändrad könstillhörighet före 18 års ålder"

  • I lagförslaget menar man att valet av könstillhörighet för ett barn med tvetydiga könsorgan enbart är en fråga om val av underlivsoperation, emedan de gångna 25 - 30 åren, och inte minst fallet John/Joan (Bruce/Brenda/David Reimer från Kanada), har lärt oss att det inte är riktigt så enkelt. Se sidan 249 i lagförslaget: "Hos små barn som inte har utvecklat någon könsidentitet och hos personer med vacklande könsidentitet bör i likhet med tidigare ordning könsorganens utseende kunna fälla utslaget. Tillämpning av denna paragraf torde bli mycket ovanlig eftersom barn med tvetydiga könsorgan i regel behandlas medicinskt redan under de första levnadsveckorna. Reglerna i den nu aktuella paragrafen är då inte tillämpliga."

  • Lagförslaget kräver att personens könskörtlar (testiklar och äggstockar) alltid ska bortopereras vid ny könstillhörighet, emedan det finns starka medicinska skäl att t.ex. behålla testiklarna för ett barn med 5-alfa-reduktasbrist även om man låter barnet initialt få en kvinnlig könstillhörighet (i många fall upptäcks inte 5-alfa-reduktasbrist förrän under tonåren, och dessa barn tilldelas därför alltid kvinnlig könstillhörighet eftersom man på de yttre könsorganen tror att de alla är flickor). Vad finns det förnuftiga i att operera bort testiklarna på ett barn som ska byta sin könstillhörighet från flicka till pojk?
Vad som kanske är mest allvarligt, och som kan förklara ovan brister och felaktigheter i lagförslaget, är att det utredande expertteamet, DSD-teamet, på Karolinska sjukhuset i Solna aldrig blev informerade om detta lagförslag. Om det är några som bör ha fått ge sin syn på saken så är det just de läkare som i sitt yrke har till uppgift att ta hand om barn med DSD. DSD-teamet bör inte bara ha blivit informerade, utan de borde naturligtvis ha fått utforma detta lagförslag tillsammans med de juridiskt sakkuniga. Endast då hade vi fått en chans till en bra och genomtänkt ny lag.